สมบัติ และของสะสมแห่งบัลกาเรีย มรดกทางวัฒนธรรมและโบราณวัตถุ


หลายศตวรรษที่ผ่านมา มนุษย์ทุกยุคทุกสมัยและทุกชาติทุกภาษาถือว่าทองคำเป็นโลหะที่มากล้ำไปด้วยคุ ณค่าและมูลค่า เป็นโลหะชนิดเดียวที่ได้รับการยอมรับในทุกบริบทสังคมทั่วโลก ในยุคโบราณ ทองคำได้นำมาใช้เป็นเครื่องตกแต่งในพิธีกรรมทางศาสนา และเครื่องประดับที่แกะสลักเสลาอย่างวิจิตรงดงามของบุคคลผู้มีฐานะ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความมีอำนาจ ความสว่าง และความรุ่งเรือง ตัวอย่างขุมทองโบราณที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกก็คือบัลแกเรีย ประเทศเล็กๆ ในยุโรปตะวันออก

ความงามอมตะจากบัลแกเรีย
ในฐานะที่เป็นดินแดนยุทธศาสตร์ระหว่างเอเชียและยุโรปตะวันตก บัลแกเรียจึงมีร่องรอยของมรดกทางวัฒนธรรมและโบราณวัตถุของชนเผ่าต่างๆ ทั้งชาวกรีก โรมัน เปอร์เซีย เติร์ก และเทรซ ฝังอยู่ใต้ผืนดินจำนวนมาก ทั้งสร้อยคอและต่างหูอันวิจิตร ถ้วยทรงโบราณที่มีหูจับสวยงาม ชามและเหยือก ลายดอกกุหลาบอ่อนช้อยจากเครื่องเทียมม้า ลายประดับบนเกราะนักรบ สนับแข้งที่สลักลายนูนสวยงาม มงกุฎแกะสลักใบโอ๊ก และหน้ากากแวววับของกษัตริย์

เครื่องทอง เครื่องเงิน และโบราณวัตถุล้ำค่าต่างๆ เหล่านี้เป็นที่หมายปองของบรรดาหัวขโมย ขณะที่ตัวที่ดินเป็นที่หมายปองของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่กว้านซื้อที่ดิ นเพื่อเก็งกำไร และต้องการพัฒนาที่ดินเพื่อรองรับการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของบัลแกเรีย นักโบราณคดีผู้ต้องการอนุรักษ์โบราณวัตถุจึงต้องลงสนามแข่งขันโดยเร่งทำงานแ ข่งกับเวลา เพื่อนำสมบัติล้ำค่าของแผ่นดินออกจากที่ดินซึ่งกำลังจะกลายเป็นตึกระฟ้าหรือ บ้านจัดสรร และป้องกันการโจรกรรมของหัวขโมยที่เรียกตัวเองว่านักโบราณคดีมืด ผู้จ้องจะขุดเครื่องทองโบราณไปขาย

ทองคำกับนวัตกรรมแห่งเทคโนโลยี
ล่วงมาถึงปัจจุบัน ทองคำถูกนำมาใช้ประโยชน์มากขึ้น เทคโนโลยีที่ก้าวล้ำนำสมัยทำให้เราได้ประโยชน์ใหม่ๆจากทองคำ นอกจากการทำเครื่องประดับ เรายังนำทองคำไปทำชุดนักบินอวกาศและแคปซูลป้องกันนักบินอวกาศ หรือนำทองคำไปเคลือบเครื่องยนต์ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ หมวกเหล็ก เกราะบังหน้า โซ่ เพื่อสะท้อนรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่ทำให้การทำงานของอุปกรณ์เหล่านี้เ สื่อมประสิทธิภาพ รวมทั้งนำไปทำวัสดุที่เป็นหน้าสัมผัสในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ อาทิเช่น เครื่องคิดเลข โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ เนื่องจากทองคำมีค่าการนำไฟฟ้าสูงและทนต่อการกัดกร่อน จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและอายุการใช้งาน ขณะเดียวกัน ทันตแพทย์ก็นำทองคำไปผสมกับธาตุอื่นๆ เช่น ธาตุแพลทินัม เพื่อใช้ครอบฟัน เชื่อมฟัน เลี่ยมทอง หรือทำฟันปลอม เนื่องจากคุณสมบัติในการทนต่อการกัดกร่อน หมองคล้ำ

จะเห็นได้ว่าทองคำเข้ามามีบทบาทในชีวิตมนุษย์ในยุคปัจจุบันมากกว่ายุคโบราณ และอาจกล่าวได้ว่า ทองคำมีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมในอนาคต ทองคำจัดเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าเช่นเดียวกับเงินสดและเป็นทรัพย์สินที่มีความ มั่นคง นักลงทุนยังลงทุนในทองนอกจากหุ้น พันธบัตร เพื่อกระจายความเสี่ยงในการลงทุนและป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะเงินเฟ้อ