Yoga Samui การสอนโยคะ ความสำคัญของจริยธรรม

Yoga Samui คุณอยู่ในตู้ปลาเมื่อคุณเป็นครูสอนโยคะ ไม่ว่าคุณจะรู้หรือไม่ว่าคนในชุมชนกำลังเฝ้าดูคุณอยู่ พวกเขาสังเกตเห็นว่าคุณมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนในชั้นเรียนอย่างไรพวกเขาจะทราบว่าคุณปรากฏตัวที่ไหนในคืนวันศุกร์และมองไปที่รถเข็นของคุณเมื่อพวกเขาเห็นคุณอยู่ในร้านขายของชำ นี้ไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่เป็นค่าลบ แต่สิ่งที่ครูโยคะต้องตระหนักถึงเพื่อให้พวกเขาสามารถรักษาภาพลักษณ์ที่ดี ครูสอนโยคะต้องมีจรรยาบรรณที่เข้มแข็งเพื่อที่จะได้รับความไว้วางใจและความชื่นชมจากนักเรียนและชุมชนในท้องถิ่น

ฝึกโยคะที่ Yoga Samui ที่มีคุณภาพ

จริยธรรมเป็นค่านิยมหลักที่เดินทางไปกับคุณทุกที่ที่คุณไป มีหลายวิธีในการสอนชั้นเรียนโยคะเนื่องจากมีบุคคลสอนพวกเขา อาจารย์ผู้สอนโยคะมีหน้าที่รับผิดชอบต่อนักเรียนแต่ละคนในชั้นเรียนเพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ในเวลาเดียวกันครูผู้สอนมีหน้าที่รับผิดชอบทั้งกลุ่มในการจัดฝึกโยคะที่มีคุณภาพ ครูโยคะต้องคำนึงถึงมากเมื่อใช้ชั้นเรียน Yoga Samui เช่นความสามารถความต้องการและความต้องการของนักเรียนแต่ละคน นี่ไม่ใช่งานเล็กๆ คุณจะทำอย่างไรถ้านักเรียน 1 คนอายุ 20 ปีมีปัญหาเกี่ยวกับโยคะ (asanas) ในชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง เราควรทำอย่างไรถ้าเพื่อนร่วมงานหรือพนักงานมักจะบ่นเกี่ยวกับนักเรียนคนหนึ่ง คุณจะจัดการได้อย่างไรถ้าคุณเห็นเพื่อนร่วมงานที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกสตูดิโอที่ไม่เหมาะสมในจรรยาบรรณ

สถานที่ฝึกโยคะที่ Yoga Samui

มีหลายสถานการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดการเดินทางของคุณในฐานะผู้สอนโยคะ คุณต้องพร้อมที่จะรับมือกับพวกเขาด้วยพระคุณและความซื่อสัตย์ สถาบันสอนโยคะ Yoga Samui ส่วนใหญ่จะมีจริยธรรมเป็นลายลักษณ์อักษรสำหรับอาจารย์ผู้สอนของพวกเขาที่จะเรียนรู้และปฏิบัติตาม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รู้จักโค้ดอย่างถูกต้องและปฏิบัติตามอย่างรอบคอบ

เมื่อคุณปฏิบัติต่อทุกคนอย่างมีศักดิ์ศรีความเคารพและความเมตตาไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานการณ์ใดคุณจะได้รับความเคารพและชื่นชมจากนักเรียน ชื่อเสียงที่เป็นบวกจะติดตามคุณทุกที่ที่คุณไป การกระทำที่ผิดจรรยาบรรณสามารถก่อให้เกิดปัญหาทั้งปวงซึ่งอาจทำให้สูญเสียตำแหน่งครูโยคะ ความสำคัญของจริยธรรมไม่สามารถ understated แม้ว่าโยคะจะมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคโพสท่าวิธีการและปรัชญาที่สำคัญสำหรับการปฏิบัติต่อนักเรียนของคุณและนำเสนอตัวเองให้ได้รับความสำคัญอย่างยิ่ง โยคะสามารถฝึกได้ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ การฝึกด้วยตัวเองหากไม่ระมัดระวังอาจจะเกิดบาดเจ็บแก่ผู้ฝึก หากมีผู้รู้ช่วยจะทำให้การฝึกได้ผลดี ครูฝึก Yoga Samui ควรจะเป็นผู้ที่มีความชำนาญและมีประสบการณ์